Slovná hračka Covid a Home-office, je momentálne najčastejšie sa skloňujúce sú-slovie dneška. Mnoho ľudí, ktorí pracovali v kancelárii, sa muselo presťahovať do svojich domovov, ktoré vo väčšine prípadov neboli na prácu 8 hodín denne pripravené. Predsa len, domov je domov, a kancelária slúžila až donedávna len na prácu. Mnohí z nás sme museli investovať do domácích príbytkov a vytvoriť si z nich miesto hodné na prácu.

Čo všetko vo firmách (ne)zostalo ?

Tak ako sme sa všetci rozpŕchli do našich home-officov, tak sme si zobrali pracovné pomôcky ako notebooky, monitory, myšky a klávesnice domov. Digitalizácia a invetarizácia majetku firmy teda nabrala úplne nový rozmer. Pokiaľ firmy nechcú prichádzať nedopatrením o svoj majetok, musia túto inventarizácia majetku brať na zreteľ. Miesto pre pracovné pomôcky už nie je v ich kanceláriách, ale v domovoch ľudí. Je len otázne, kde sa týmto veciam páči viac. U Vás doma alebo v kancelárii ?:)

Videokonferencie nás držia po hromade

My vývojári, sme naučení pracovať z domova a ide nám to od ruky. No problém nastáva práve vtedy, keď nemôžete aspoň raz za čas vídať svojich kolegov, dať si s nimi kávu v kuchynke a poohovárať vedenie firmy, ako to už býva. Podstata a charakter firiem ako aj vzťahy medzi kolegami sa v dobe Covidovej menia. To čo tvorilo firmu firmou, pomaly zaniká a vývojarské firmy sa transformujú na digitálne entity využívajúce takmer výlučne videokonferencie. Práve Videokonferencie a digitalizácia procesov nám pomáha ako-tak udržať pracovného ducha a dodáva nám pocit, že sme potrebnými členmi kolektívu vo firmách.

Naučí nás covid digitalizovať papierové procesy vo firmách a podpisovať on-line ?

Donedávna bolo takmer nemysliteľné, aby sa vo firmách dali podpisovať pracovnoprávne dokumenty online. Dnes je to realitou. Z môjho pohľadu vývojára, firmy konečne pochopili, že v dnešnej dobe, je potrebné digitalizovať procesy. No je to ešte potrebnejšie, v dobe covidovej. Pracovnoprávne dokumenty, ako pracovné zmluvy, zmluvy o mlčanlivosti, no aj objednávky a faktúry si tak isto našli svoje miesto v digitálnom svete. Nám vývojárom to prišlo ako splnený sen. Nikomu z nás sa nikdy nechcelo cestovať na stretnutie len kvôli jednému škrabancu “podpisu” na kus papiera. Taktiež treba podotknúť, že digitálny podpis má rovnakú váhu ako podpis vlastnou rukou.

Kto nie je vidieť, nepracuje (zíde z očí, zíde z výplatnej listiny)

Mnoho z nás, vývojarov je na to zvyknutých a je to zlatý štandard. Svoju prácu vykazujeme pomocou merania času stráveného v práci. No pri iných profesiách tomu vôbec nie je tak. Väčšina ľudí bola zvyknutá dostávať svoju výplatu práve podľa “počtu odsedených hodín” v kancelárii. Firmy prichádzajú na to, že takáto odplata ľudom, nie je zrovna najlepšou možnou formou. Niektorí ľudí sa v profesiách s fixným príjmom doslova skrývali za ostatných a svoju plácu dostali nezaslúžene. Digitalizovanie merania výkonu ľudí teda ponúka firmám získať väčší prehľad o jednotlivcoch a ich výkonoch, práve vďaka Time-Trackingu. Laicky povedané - koľko odpracuješ - toľko dostaneš zaplatené. Pre ľudí, ktorí svoju prácu robia s radosťou a baví ich to, je to zlepšenie, pretože je zrejmé, že za svoju poctivú prácu dostanú viac peňazí. No opačne, pre ľudí ktorí sa skrývali za ostatných, to môže znamenať škrt cez rozpočet.

Zmenilo sa teda pre nás vývojarov niečo ?

Pre nás sa teda zmenilo len to, že svojích kolegov nevídame tak často, ako by sme možno chceli, no nahradzujeme si to videokonferenciami. Pracovné pomôcky sme si zobrali domov a dokumenty podpisujeme online. Ako by moji českí kolegovia povedali - Sečeteno podtrženo = pre vývojarov sa takmer nič nezmenilo.