Trh již několik let provází zásadní změny, které se v posledních dvou letech celosvětově velice urychlily.  Mění se přístupy v komunikaci a využívání informací. Rychlostzačíná hrát zásadní roli (uvádění produktu na trh, marketingová komunikace, reakce na požadavky zaměstnanců) . Změny mají tak významný dopad na společnosti, že dochází k nutné změně řízení, rozvoje, motivovanosti a udržitelnosti lidského kapitálu.

Řízení založené na kompetencích je strategický přístup k vedení a rozvoji zaměstnanců pro úspěšné zvládnutí naplňování firemní strategie. Cílem tohoto způsobu leadershipu je efektivně využívat potenciálu zaměstnancůa tím je podpořit v jejich dlouhodobém růstu a udržitelnosti výkonu.

Stáhněte si dokument s podrobně popsanou metodikou práce se sestavováním a vyhodnocováním sestav dovedností, schopností i znalostí, které každý zaměstnanec potřebuje k bezvadnému zvládnutí svojí pracovní pozice.

download ico

Tvorba a hodnocení dovedností, schopností i znalostí (kompetencí)