Častokrát je prvý dojem aj ten posledný. Platiť to môže aj pri vítaní nováčikov a celého priebehu onboardingu. Ich vnímanie procesu nástupu do nového zamestnania, či zvládnutí administratívy kolegami z HR môže výrazne ovplyvniť s akým nastavením, entuziazmom a očakávaniami sa noví zamestnanci vrhnú do prvých pracovných dní.

Inými slovami, ako “newcomer” chcem vedieť čo ma čaká v ten ktorý deň, čo a kedy mám podpísať, kto mi odovzdá môj notebook, predstaví štruktúru tímu a na koho sa v prípade otázok môžem obrátiť. Ako “newcomer” chcem vedieť čo najviac informácií od kompetentných osôb, ktoré nie sú podané chaoticky, ale majú svoju predvídateľnú a jasnú štruktúru. Na každé “kto”, “čo” a “kedy” si chcem vedieť odpoveď jednoducho vyhľadať bez nutnosti kontaktovania kolegov, ktorých zatiaľ ani nepoznám. Ako na to?

Práve na to môžu slúžiť onboarding checklisty. Uľahčia pracovný život nielen prichádzajúcim zamestnancom, ale aj kolegyni z HR, ktorá podpisuje so zamestnancami NDA, zmluvy, dodatky a predáva všemožné inštrukcie, z ktorých sa nám na konci dňa zatočí hlava. Podceniť dôležitosť dobre zvládnutého onboardingu sa nevypláca. Môže na to v konečnom dôsledku doplatiť firma tým, že všetko úsilie venované hľadaniu nových posíl do tímov, investovaného času do pohovorov, assessment centier vyjde nazmar. Ako sme už spomínali, častokrát je prvý dojem aj ten posledný :).

Tento článok je venovaný Vám, milí HR-isti, či majitelia angažovaní do procesu nástupu nových kolegov. Uľahčite si život, automatizujte.

Mimochodom, počuli ste už o preboardingu?

Do bodu, kedy si s novým zamestnancom podáte ruku v jeho prvý deň môže prejsť nejaký čas. Toto obdobie možno nazvať kritickým. U budúcich kolegov sa môžu vzbudiť obavy a vyskytnúť viaceré otázky. Pred nástupom “na palubu” pomáha práve preboarding odstrániť všetok stres a úzkosť. Noví zamestnanci sa počas tejto doby, ktorá môže trvať dni, či týždne môžu cítiť osamelí alebo bezmocní. Existuje milý predpoklad, že chcete ako HR-ista urobiť maximum, aby ste u novo-nastupujúcich zamestnancov znížili počiatočnú nervozitu z neznámeho.

Proces pred nástupom do zamestnania je tiež úžasný spôsob ako budovať zamestnávateľskú značku, ukázať firemnú kultúru a zároveň celý proces správne zvolenou stratégiou výrazne  zefektívniť.

Preto nečakajte na ich prvý deň, ale začnite hneď. Vytvorte zoznam úloh alebo “checklist” ako to nazývame u nás, v Sloneekovi a predom si zadefinujte rôzne zostavy úloh, ktoré prislúchajú k danej pozícii. Niektoré povinnosti padnú aj na nového kolegu, napr. doplnenie svojich osobných údajov do predpripravenej zmluvy, iné zas na kompetentných ľudí zasvätených do celého procesu nástupu. Nazvime ich sekundárne úlohy checklistu. Tie sú priradené napr. IT Manažérovi, či Office Manažérovi, ktorý má na starosti pridelenie pracovných pomôcok.

Majte prehľad a nestrácajte sa vo svojich dátach a ľuďoch. Ako tvorca checklistu budete notifikáciou upozornený o dokončení všetkých úloh a vyhnete sa tak zbytočnej e-mailovej komunikácii, či duplicitnému overovaniu.

Príklad použitia: pre zamestnanca nastupujúceho na pozíciu Obchodného zástupcu je vždy nutné splniť určitú sadu úloh - od prípravy počítača, cez podpis dokumentov alebo zhotovenia fotografie do Sloneeka. Všetky tieto úlohy môžete mať vopred pripravené a v okamihu nástupu zamestnanca na pozíciu už len spustíte patričný checklist.

Checklistov môže byť mnoho, je to na Vás. Svoju uplatnenie nájdu aj pri vzdelávaní, či ukončení pracovného pomeru - offboardingu.

Ako môže vyzerať onboarding checklist? Ochutnávku si ukážeme v ďalšom článku! :)

Ak ste zvedaví už teraz, založte si konto v Sloneekovi na 14 dní zadarmo a prelúskajte sa funkcionalitami, ktoré v sebe Sloneek skrýva.

Júlia Čuláková
Marketing manager
Spojme sa na Linkedine! 🤗