Online vzdělávání ve firmách je téma další 15 minutovky. Milan Rataj si opět povídá s Matějem Chadimou o pozitivech i negativech přechodu na online vzdělávání ve firmách.‍

Co se v podcastu dozvíte?

  • Firmy hromadně přecházejí na online vzdělávací platformu. Je to dobrý nápad?
  • Proč je budoucnost učení v hybridním prostředí a kombinaci přístupů lektorů.
  • Kdy pociťujeme větší chuť sdílet informace a komunikovat? " Lidé jsou nastaveni na vzájemnou interakci, prodávají si energii, rezonuje vyšší úroveň soustředění."
  • Jaký přístup k učení je méně časově náročný?
  • Jakou formu zvolit pro dlouhodobý koncept školení s komplexnějšími tématy?
  • Snažím se vnímat jejich neverbální projevy, když cítím nejistotu, mohu přejít k pojmenování a řešení problémů."
  • Online školení někdy vyžaduje vysokou míru asertivity a dobrou technickou přípravu školitele. Na straně zúčastněných je nutná příprava, soustředění, sebekázeň a zapojení do procesu učení. Teprve pak může správně fungovat.
  • Jak nejlépe pracovat s časem při plánování online školení?