Když nemůžeš, přidej víc...Dobrý základ. Ale bude to stačit?

Škola je stejnou institucí jako jakákoliv jiná firma. Jejím produktem jsou mladí lidé připraveni alespoň základně na život ve společnosti a pro práci v ní.

Učitel je stejně jako řada dalších součástí týmu sdruženého kolem jednoho leadera. Má nějakou náplň práce a k té potřebuje i určitý "skill set", který mu umožní práci dělat dobře. A tam, kde má rezervy zacílit konkrétní rozvojové aktivity.

Děje se to? Je vůbec důležité rozvíjet učitele, když jsou to učitelé?

Milan Rataj, Customer Happiness Lead Sloneeka v rozhovoru s Petrem Schwankem řeší důvody hodnocení kompetencí ve školách, roli ředitelů jako leaderů i důležitost práce s klíčovými kompetencemi u žáků na základních školách.

Pro posluchače podcastů najdete celý rozhovor na YouRadio TALK, Apple Podcasts, nebo Spotify

Video rozhovor si můžete pustit tady.

Milan Rataj
Customer Happiness Lead
Spojme se na Linkedinu! 🤗