Covid pas je stále aktuálnějším tématem. Hojně se o něm jedná a to, jak na území Evropského parlamentu, kde se řešila jeho finální podoba a využití v rámci bezpečného cestování napříč Evropou, tak v tuzemsku, kde vláda České republiky uvažuje o jeho rozšířené verzi, která by umožnila, vzletně řečeno, návrat do normálního života. Koncerty, divadla, sportovní akce, návštěvy restaurací. To je jen krátký výčet aktivit, které by nám tento průkaz, měl opět zpřístupnit. Zní to báječně, že? Kritici ovšem namítají, že má projekt, tak jak jej předložila vláda, značné slabiny. Někteří dokonce hovoří o tom, že jeho používání bude v rozporu s ústavou. Kde je tedy pravda? A co všechno bychom měli o covid pasu vědět, než se stane součástí našich životů?

COVID PAS JAKO CESTOVNÍ PROPUSTKA?

Členské státy se podle všeho minulý týden shodly na finální podobě covid pasu, který by měl každému občanovi Evropské unie usnadnit cestování napříč členskými státy. Představa, že bude cestování opět stejně volné a svobodné jako před pandemií, je ovšem mylná. Podle všeho, tomu tak nebude. Covid pasy zřejmě nebudou fungovat jako automatická propustka k vycestování kamkoliv si zamaneme. Vždy bude záležet na aktuálních pravidlech daného státu. V praxi to znamená, že pokud budete chtít vycestovat, stále bude nutné nastudovat si, aktuálně platná pravidla pro vstup do dané země.


To na čem se tedy členské státy shodly je však “podoba” daného certifikátu a jeho obsah. S největší pravděpodobností půjde o digitální covid pas, tedy aplikaci, napojenou na mezinárodní databázi. Pas bude fungovat jako oficiální podklad při dokazování podstoupených očkování, testování a evidence protilátek po již prodělaném onemocnění. Vakcinační pas bude tedy takovým doplňkem k očkovacímu průkazu. Ačkoliv nebude covid pas automatickou propustkou, měl by pomoci zjednodušit a urychlit celý proces schvalování vstupu do vybrané země. K tomu, aby vešel covid pas v platnost je ještě zapotřebí jeho schválení Evropským parlamentem a dle EU je nyní tento úkon prioritou číslo jedna. Mělo by k němu dojít do června ve zrychleném schvalovacím řízení. V platnost by pak vešel v létě tohoto roku.

Určitě stojí za to zmínit i kritiky, kterých nemá covid pas zrovna málo. Jedním z hlavních argumentů proti zavedení covid pasu je obava, že bude docházet k diskriminaci osob, které se naočkovat chtějí, ale ještě na ně například kvůli nízkému věku nebo nedostatku vakcín nepřišla řada. Princip výhody pro očkované tak řeší nejen Evropská komise, ale i odborníci na etiku či právníci, protože panují obavy ze zasahování do základních lidských práv.

COVID PAS A JEHO VYUŽITÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Hlavní úlohu covid pasu a jeho formu danou Evropskou unii už tedy známe. Je však možné, že by měl i jinou funkci, než být pouze cestovní propustkou? Dle posledních informací z ministerstva zdravotnictví ano, protože v aplikaci vidí možnou vstupenku do běžného života. Lidem by měla umožnit snazší přístup na kulturní akce, do restaurací a barů nebo by díky ní mohli bez problému využít služby, jakými jsou například kadeřnictví, kosmetika, masáže apod. V praxi by to pak vypadalo tak, že by se lidé prokazovali aplikací při vstupu. Stejně jako unijní cestovní covid pasy, by měla i tato aplikace obsahovat informace o očkování, testování či prodělané nemoci. Dle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera již aplikace připravená je. Musí se ovšem doladit pravidla jejího užívání a konkretizovat odvětví, kde by byla využívána.

Odborná i laická veřejnost ovšem řeší, zda není aplikace diskriminační a jestli jí budou lidé skutečně využívat. Představa, že půjde dosud zdravý a neočkovaný člověk na test pokaždé, když si bude chtít zajít do restaurace a každé takové testování ho bude stát jako samoplátce 1500 Kč je mírně řečeno naivní. V praxi by to spíše znamenalo, že budou tito lidé vyloučeni z návratu do běžného života. Ministerstvo zdravotnictví se touto výtku nyní aktivně zabývá a snaží se najít řešení, které by znamenalo bezproblémový návrat pro všechny, ne jen pro vybranou skupinu obyvatel.

Na finální podobu covid pasu si tedy ještě budeme muset počkat. Jak lidé, tak firmy ovšem doufají, že toto čekání nebude trvat příliš dlouho.To, na čem se všichni bez výjimky shodnou, je totiž nutnost nastartování české ekonomiky a nastavení rozvolňování, vedoucí k návratu do normálního života.