Väčšina HR-istov vie, že ich práca nekončí potom, čo ich kandidát akceptuje pracovnú pozíciu. Implementácia efektívneho procesu nástupu však môže byť skutočnou výzvou.

Jeden z nástrojov, ktorý veci uľahčuje, môže byť kontrolný zoznam alebo aj “checklist” ako ich môžete poznať aj u nás, v Sloneek. Nepodceniť onboarding má zmysel. Ak vezmete do úvahy, že hladký a efektívny nástup do zamestnania dokáže spôsobiť, že zamestnanci sa môžu cítiť až 18x oddanejšie svojej organizácii, a o 33 % viac angažovaní do svojej náplne práce, stojí jeho implementácia určite za zváženie! :) Angažovanosť totiž začína od prvého momentu, a na to netreba zabúdať.

Čo je onboarding a prečo môže byť výzvou pre recruiterov, či HR špecialistov?

Potom, čo váš kandidát absolvoval rôzne pohovory a bol vybraný na pracovnú pozíciu, je načase ho privítať vo svojom tíme. Onboarding je zásadnou súčasťou pomoci zamestnancom zvyknúť si na nové pracovné prostredie a efektívnym prostriedkom ako sa  ponoriť do firemnej kultúry. Existuje niekoľko dôvodov, prečo prezentovať kultúru vašej spoločnosti už v onboarding checkliste. Vedeli ste, že 86 % nových zamestnancov sa rozhodne, či v nových organizáciách zostane alebo odíde počas prvých 6 mesiacov?

Onboarding je samozrejme viac než len spríjemnenie pohodlia vašich zamestnancov. Zvyšuje mieru udržania vášho tímu, výkonnosť, spokojnosť manažéra, angažovanosť zamestnancov a produktivitu. A v neposlednom rade vás zbavuje papierov, čo sa nielen nám v Sloneekovi javí ako veľmi dôležité.

Onboarding proces však nie je vždy jednoduchý. HR-isti čelia pri prijímaní nových zamestnancov rôznym výzvam.

Checklisty sú preto skvelým spôsobom ako zaistiť, aby bol váš proces nástupu účinný a efektívny.

Čo je onboarding checklist?

Je to dokument, ktorý popisuje kľúčové kroky, ktoré musíte vykonať pri vstupe nových zamestnancov. Tento zoznam úloh sa bude pri každej spoločnosti prirodzene líšiť a pre niektoré pracovné roly budete pravdepodobne potrebovať špecifické kontrolné zoznamy.

Aké sú výhody onboarding checklistov?

V skratke tiež tieto.

 • Podporujú otvorenú komunikáciu v tíme.
 • Posilňujú včasné zoznámenie sa s firemnou kultúrou.
 • Znižujú náklady.
 • Znižujú stres.
 • Minimalizujú chyby.
 • Efektivita. Neplytváte časom, ale sústredite sa na podstatnejšie úlohy.
 • Budujú zamestnávateľskú značku.
 • Zaisťujú konzistenciu.
 • Zostávate flexibilní.

Poďme sa však na nich pozrieť bližšie. Najzrejmejšou výhodou je zefektívnenie procesu nástupu.Výskum ukazuje, že 91 percent nových zamestnancov, ktorí prechádzajú efektívnym procesom nástupu do zamestnania, pociťujú vysokú mieru angažovanosti v práci.

 • Podporuje otvorenú komunikáciu v tíme
  Kontrolný zoznam predstavuje pre zamestnanca množstvo príležitostí klásť otázky. To podporuje otvorenú komunikáciu, ktorá je pre nového zamestnanca zásadná, a umožňuje mu objasniť akékoľvek nejasnosti týkajúce sa jeho novej úlohy. Ukazuje to tiež vašu ochotu pomôcť svojmu novému zamestnancovi od samého začiatku.
 • Posilňujú včasné zoznámenie sa s firemnou kultúrou
  Kontrolný zoznam vám pomôže naplánovať všetky dôležité body, ktoré musíte urobiť, aby sa váš nový zamestnanec cítil v tíme pohodlne. To môže posilniť a tiež propagovať kultúru vašej organizácie, nakoľko vaši súčasní zamestnanci môžu pôsobiť ako ambasádori alebo “onboarding buddies”.
 • Znižujú náklady
  Onboarding checklisty vám môžu pomôcť znížiť náklady na fluktuáciu zamestnancov. O tomto sme sa už zmienili aj v našom predošlom článku. Budem sa ale opakovať, podceniť dôležitosť dobre zvládnutého onboardingu sa nevypláca. Môže na to v konečnom dôsledku doplatiť firma tým, že všetko úsilie venované hľadaniu nových posíl do tímov, investovaného času do pohovorov, assessment centier vyjde nazmar. To samozrejme stojí HR oddelenie nielen toľko spomínaný čas, ale aj peniaze.
 • Znižujú stres
  Používanie onboarding checklistov nielenže zefektívňuje proces nástupu, ale aj pomáha znižovať stres z pohľadu personálu HR a nových zamestnancov.
  Vďaka kontrolnému zoznamu budete môcť svojmu novému zamestnancovi pomôcť bezproblémovo sa aklimatizovať a zistiť, čo sa od neho očakáva v súvislosti s rastom v rámci jeho funkcie. Tento organizovaný prístup a zvýšená úroveň zrozumiteľnosti znižuje stres a podporuje produktivitu. Už sa viac nemusíte starať o to, či ste na niečo zabudli. Checklisty vám budú kryť chrbát! :)
 • Minimalizujú chyby
  Kontrolné zoznamy znižujú pravdepodobnosť, že ako HR-ista zabudnete na všetky dôležité činnosti a kroky súvisiace s nástupom nových kolegov. Aj vďaka tomu je tento proces pre nových zamestnancov menej stresujúci, pretože si môžu byť istí, že dostávajú správne informácie, ktoré sú okrem iného aj správne načasované.
 • Efektivita
  Onboarding checklist vám na začiatku pomôže neplytvať čas a zaistiť, že každej časti procesu nástupu budete venovať adekvátnu pozornosť. Tiež vám zabráni v opakovaní informácií a taskov pre nových kolegov, nakoľko sa podľa checklistu viete ľahko orientovať, čo ste už pokryli a čo je ešte v pláne.
 • Brand awareness
  Ako môže súvisieť checklist s budovaním zamestnávateľskej značky? Napríklad aj takto. Naplánujte s ním predstavenie nového kolegu ostatným členom tímu, zvoľte “onboarding buddy”, ktorý sa mu bude venovať prvý týždeň práce, naplánujte 1:1 meeting s jeho manažérom, či predstavte firemné hodnoty, ktoré sú základným pilierom vášho fungovania. Aj tieto “maličkosti” pomôžu navnímať firemnú kultúru od prvej chvíle, dodať “newcomerom” väčší pocit istoty a zasvätenia do procesov. Už sme sa zmienili o tom, aké je dôležité to nepodceniť?  
 • Zaisťujú konzistenciu
  Pomocou checklistov ľahko zosumarizujete všetky dôležité informácie počas procesu nástupu a tiež zaistíte to, aby boli skúsenosti s nástupom konzistentné pre všetkých. Dodržiavaním rovnakého plánu onboardingu príchodzích zamestnancov môžete zaistiť, aby mal každý z nich pri nástupe do vašej spoločnosti skvelú skúsenosť.
 • Stále zostávate flexibilní
  Aj keď sme sa v predošlom bode rozprávali o konzistentnosti, netreba zabúdať na veľkú mieru flexibility, ktoré nám checklisty ponúkajú. Každá pracovná pozícia má samozrejme svoje špecifiká, ktoré nie je problém kedykoľvek do kontrolných zoznamov zahrnúť a pomôcť sa tak zamestnancovi aklimatizovať na nové pracovné prostredie čo najrýchlejšie! :)

Júlia Čuláková
Marketing manager
Spojme sa na Linkedine! 🤗