HR si stále hledá svoje místo na slunci. V mnoha případech degradovalo na administrativní podporu. Probíhající krize jen urychlila opětovné nasměrování personalistiky jako nejklíčovější části řízení každé firmy. Snahou je, aby nezbytná administrativní část práce každého HR oddělení byla sice precizně odvedená, ale aby jí nebylo věnováno více profesního potenciálu, než je nezbytně nutné.

Ten je třeba směřovat primárně do rozvoje a podpory zaměstnanců. Pokud ale není vedení ztotožněné s tím, že HR má zásadní a zcela nezastupitelnou roli, nemá smysl digitalizovat HR procesy tak, aby mělo více prostoru na práci s lidmi.

digitalizace firmy a HR
Photo by Austin Distel on Unsplash

Co chtít a kde začít?

Každý “popis pracovní pozice” je úzce svázán s procesy. Ideálně přesně popsanými. Z těch jasně vyplývají nejen povinnosti a odpovědnost, ale i kompetence, které od dané pozice očekáváme.

Procesy musí navazovat na firemní strategii.

Bez toho budete změnu obtížně prosazovat a zavádět. S digitalizací firmy jsou spojené náklady. Spočítali jste si někdy, kolik organizaci stojí nesprávně zavedené dovolené nebo jaké jsou náklady na obvolávání lidí k podpisu dokumentů či předávacích protokolů?

Podívejte se na naše “use cases”.

Od systémů, které pro digitalizaci HR agendy využijete, požadujte, aby byly maximálně flexibilní při nastavování pracovních dob i zaznamenávání agend. To vám umožní lépe nasadit celý systém na procesy a nikoli procesy na systém.

V neposlední řadě je velkou výzvou řešení podpisové agendy. Její digitalizací ušetříte skutečně mnoho nákladů. Pokud nekomunikujete v rámci obchodní agendy intenzivně se státem, stačí vám podepisovat běžným elektronickým podpisem vyhovujícím EU normativě eIDAS.

digitalizace procesů
Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Proč využít k digitalizaci HR aplikaci Sloneek® ?

Optimalizací procesů se zabývá drtivá většina firem. Nicméně ne každé společnosti se daří optimalizovat náklady, či procesy kontinuálně a úspěšně. Sloneeka dlouhodobě vyvíjíme společně se zákazníky. Tvoříme ho tak, aby dokázal co nejrychleji a efektivně personalistům uvolnit ruce od administrativní agendy a jejich činnost mohla být věnována rozvoji zaměstnanců.

Jakou část HR agendy s aplikací vyřešíte?

Oceníte maximálně volné nastavování pracovní doby. Komplexní pracovní výkazy s detailním time trackingem se snadno vyrovnají specializovaným aplikacím. A za zlomek provozních nákladů.

Plánovací a schvalovací flow absencí i docházkový systém uzavírají komplexitu způsobů výkazu práce a s tím souvisejících podkladů pro mzdy.

Sloneek má v sobě i detailní evidenci pracovních pomůcek. Elektronické předávací protokoly zabezpečí rychlou a přesnou organizaci firemního majetku. Díky promyšlené funkcionalitě checklistů dokážete snadno a přehledně organizovat onboarding, vzdělávací plány nebo další úkolovou agendu.

Smlouvy, protokoly, potvrzení o přečtení a další akceptace podepíšete elektronickým podpisem odpovídajícím EU normě eIDAS. Tedy, co ve Sloneekovi podepíšete, je platné.

Tvorba kompetenčních modelů, jejich testování a návaznost na vzdělávací plány je ve své podobě evropským unikátem. Věříme, že je efektivnější integrovat více specializovaných systémů do sebe. Vedle API jsou připravené integrace s Google Workspace, Ice Warp, Slack, či napojení na MS Active Directory.

V neposlední řadě se rádi pyšníme zákaznickou podporou, která je našimi zákazníky oceňována jako zásadní pro rychlé a snadné zavedení do firmy. Ostatně reference na nezávislém mezinárodním srovnávači Capterra to přiblíží lépe než my sami.

Budeme rádi, když se připojíte!

Milan Rataj
Customer Happiness Lead
Spojme se na Linkedinu! 🤗