Je cestování letadlem vůbec bezpečné? Přeci jen se jedná o velkou koncentraci lidí v malém prostoru. Je zřejmé, že i aerolinky musely na aktuální situaci reagovat a ve vlastním zájmu nastavit bezpečnostní pravidla tak, aby zamezily šíření koronaviru a postaraly se o bezpečí personálu i cestujících. S většinou těchto pravidel se už setkáváme v běžném životě. Na co bychom se tedy měli připravit? A jaká opatření pomáhají proti šíření koronaviru v letadlech?


OPATŘENÍ ZE STRANY LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ

Kvalitní filtrace vzduchu

Většina letadel je vybavena vzduchovými filtry, které pohltí až 99,9% škodlivých částic. Vzduch v kabině je navíc každých pár minut pravidelně vyměněn. Ačkoliv se tedy nacházíte v malém prostoru s větším počtem lidí, nemusíte se bát, že se bude případná koncentrace viru v kabině letadla zvyšovat.

Zajištění hygienické čistoty

Důraz na dezinfekci a zajištění 100% čistoty veřejných prostor je nyní společenskou prioritou číslo jedna. Ne jinak je tomu i v případě letecké dopravy. Pro zajištění maximální ochrany cestujících je před a po každém letu interiér pečlivě vydezinfikován a to dle nejpřísnějších hygienických standardů. Samozřejmostí je i dezinfekce všech sedaček včetně úložných kapes, servírovacích stolků, madel, úložných prostor nad hlavami cestujících a samozřejmě i toalet.

Bezkontaktní cestování

Jelikož jedním z nejčastějších způsobů, jak dochází k přenosu viru je kontakt s infikovanou osobou či předmětem, přecházejí aerolinky na bezkontaktní způsob cestování. V praxi to znamená bezkontaktní placení na palubách letadel, ale i omezení kontaktu mezi cestujícími. I zde platí pravidlo dvoumetrových rozestupů při nástupu a výstupu do/z letadla a pokud to kapacita letadla dovolí, jsou cestující v letadle usazeni s dostatečnými rozestupy. Podpora online odbavení je dnes již samozřejmostí.

Co bylo zrušeno či omezeno

Některé služby byly s ohledem na ochranu cestujících omezeny nebo zcela zrušeny. Čerstvé pečivo, nákup suvenýru během letu nebo široká nabídka tištěných materiálů je již minulostí. Občerstvení je cestujícím vydáváno důkladně zabalené. Personál letadel a letiště dělá maximum pro to, aby ochránil zdraví cestujících. V širším zájmu každého cestujícího by mělo být, dbát na hygienická doporučení a dodržovat nová pravidla. Jen tak lze garantovat bezpečí pro všechny.

CO MOHU UDĚLAT JÁ, ABYCH ELIMINOVAL/A PŘENOS VIRU

Vyberte si vhodný čas letu

Stejně jako je tomu v městské hromadné dopravě, tak i v případě dopravy letecké existují lety, které bychom v daném čase označili za “dopravní špičku”. Pokud vám to okolnosti dovolí, pokuste se vybrat čas odletu, který není tak frekventovaný. Obecně jsou doporučovány lety pozdě večer nebo brzy ráno. Vyhnete se tak dlouhým frontám u bezpečnostních a pasových kontrol a na dalších místech, kde je složité udržet povinné rozestupy.

Nechte se před cestou testovat

U některých leteckých společností je vstup na palubu letadla povolen pouze s negativním výsledkem antigenního případně PCR testu. Vždy si tedy pečlivě zjistěte podmínky, jaké má daná letecká společnost pro vstup na palubu. I v případě, že narazíte na leteckou společnost, kde tato povinnost není, je testování těsně před odletem doporučováno. Ve chvíli, kdy bude mít každý, kdo vstupuje do prostor letiště negativní test na Covid-19, stanou se letadla a s ním i letecká přeprava zcela bezpečnými.

Vždy a všude v prostorách letiště používejte ochranu úst a nosu

Rouška či respirátor už se staly nedílnou součástí našich životů. Není proto překvapivé, že povinnost nosit respirátor odpovídající platným normám, platí ve všech prostorách letiště i v samotném letadle. Ochranu mějte řádně nasazenou celou dobu, po kterou se nacházíte v prostorách letiště i během letu. Jedinou výjimku tvoří vymezený čas na konzumaci jídla během letu. Děti od 2 do 15 let nemusí mít respirátor, stačí jim pouze rouška. Děti do 2 let pak nemusí mít ochranu úst a nosu žádnou.

Zabalte si příruční zavazadlo dle doporučení

Do příručního zavazadla si lidé obvykle balí věci, které potřebují mít při ruce po dobu letu. Vzhledem k současné koronavirové pandemii, byste měli své příruční zavazadlo doplnit o následující věci:

  • dezinfekční přípravek na ruce s obsahem alespoň 60 % alkoholu do objemu 100 ml
  • vhodný respirátor (plus jeden náhradní, uložený v čistém obalu), případně i roušky
  • dezinfekční ubrousky – pro ošetření ploch, kterých se před vámi mohli dotýkat cizí lidé nebo jednorázové rukavice
  • vlastní lehkou deku a polštář v případě nočního letu

Jeďte na letiště autem

Jsme-li testovaní a na cestu tak vyrážíme s negativním výsledkem, bylo by zbytečným hazardováním, kdybychom pro cestu na letiště zvolili městskou hromadnou dopravu, která představuje příliš velké riziko potenciální nákazy. Zvolte tak raději odvoz vlastním vozem či taxíkem.

Vyvarujte se kontaktu s plochami, kterých se lidé často dotýkají

Myslete na to, že veřejné plochy, které jsou vystavovány častým dotykům velkého množství lidí, jsou jedním z nejrizikovějších míst, kde může dojít k přenosu koronaviru. Jedná se především o kliky, zábradlí, přepážky, umyvadla, toalety atd. Sahejte na ně tedy pouze v nezbytných případech a pro větší ochranu je můžete před jejich použitím, otřít dezinfekčním ubrouskem.

Zvyšte své nároky na hygienu a dezinfekci rukou

Tento bod není pro nikoho jistě žádnou novinkou. Mýt a dezinfikovat si ruce je dokonce součástí zásady 3 “R” (roušky, ruce, rozestupy), kterou doporučuje vláda k eliminaci šíření viru. Myjte nebo dezinfikujte si ruce pokaždé, když se dotknete předmětů či ploch, kterých se často dotýkají i jiné osoby. Letiště pak doporučuje uplatnit tuto zásadu po bezpečnostní a pasové kontrole, kde dochází ke kumulaci velkého počtu předmětů a osob.

Pokud se necítíte v pořádku, necestujte

Pokud na sobě zpozorujete jakékoliv příznaky nemoci (nemusí se jednat pouze o covid), cestu odložte. Doby, kdy jsme nemocní chodili do práce nebo cestovali jsou, doufejme, již minulostí. Každý, v zájmu osobní zodpovědnosti a ohleduplnosti vůči svému okolí, by měl dbát na to, aby svou potenciální chorobu nešířil mezi ostatní. Je dobré si také uvědomit, že pokud právě proděláváme nemoc, naše tělo má oslabenou imunitu a jsme poté náchylnější k onemocnění nějakou další chorobou.

Při veškerém tomto výčtu, můžeme nabýt dojmu, že z cestování se stane něco nepříjemného a životu nebezpečného. Ve skutečnosti tomu tak není. Všechna tato nařízení a doporučení mají pouze chránit cestující a zajistit, že se sice s jistými omezeními, ale přece, vrátíme k životu, který jsme znali před pandemií.