Záznam webináře pořádaného společností Recruitis, za Sloneeky byl hostem Milan Rataj. Tématem jsou kompetenční modely ve firmách, jak je zavádět, k čemu jsou, jak s nimi pracovat v rámci Sloneeka.