Často slyšíme, že je někdo přirozená autorita. Možná mu to ve skrytu duše závidíme. Jde si takovou "dovednost" osvojit nebo to je jenom “shůry dáno”? Pár minut s Michalem Holíkem.

Co se v podcastu dozvíte?

  • Může se někdo stát přirozenou autoritou?
  • "Jsem přesvědčen, že úkolem každého z nás je jít touto cestou, protože v okamžiku, kdy se staneme přirozenou autoritou, získáme kvalitu života, po které toužíme".
  • "Lidé důvěřují přirozeným autoritám, pozorně jim naslouchají a přemýšlejí o tom, co říkají. Přirozená autorita také spojuje rozdělené tábory. Nerozděluje společnost.
  • Přirozené autority - "kapitánství" - nelze dosáhnout uměle.
  • "Můžete se snažit jako býk a jen snaha o to ukazuje, že nejste přirozenou autoritou. Je to vnitřní stav."
  • Ne každý člověk k němu může dospět, ale cesta k němu stojí za to a přináší ovoce. Každý z nás má klíčové vlastnosti "kapitána", které může rozvíjet, trénovat a posilovat, pokud ví, jak na to...
  • Stojí na dvou důležitých pilířích. Jedním z nich je lidskost - hledět na potřeby druhých a nemyslet jen na sebe.
  • Přirozená autorita jde někdy ruku v ruce s přísností.
  • Pomůže nám to překonat strach?