Kladete si otázku, jestli je efektní investovat do lidí, kteří mi jednou odejdou? A není horší situace, že se rozvíjet nebudou a ve firmě zůstanou?

Projděte si 5 tipů, které vám dají možnost ve firmě rozvíjet skutečně efektivně.

1) Vzdělávání mějte jako investici, ne jako benefit

Benefit je něco, co získávám navíc. Za výkon, za to, že pro firmu vůbec pracujeme. Vzdělávání je jako benefit “prodáváno” především proto, že je to levnější, než přidat peníze ke mzdě. Zkuste na vzdělávání nahlížet jako něco, co posouvá firmu samotnou. Skrze lidi, kteří pro ni pracují, které ve vzdělávání podporuje. Díky tomu firma získává kompetentnější zaměstnance, kteří jsou schopni a především ochotni vnášet do procesů změny, dokáží svou práci dělat efektivněji. Za předpokladu, že ví, proč do jejich rozvoje firma investuje. Vzdělávání se tak stává investicí se vším všudy - vložíte ji do lidí s tím, že víte, kde se projeví. Když se dobře investuje, vklady se kvalitně úročí. Když investujeme naslepo, bez znalostí, bez dat, můžeme jen spoléhat na zázrak. Benefity se škrtat dají. Investice ne, pokud chcete růst.

2) Vzdělávání plánujte na datech, ne na pocitech

Stejně jako v jiných oblastech i zde platí - co neměřím, neřídím. Pokud nebudete plánovat vzdělávání na relevantních datech, snižujete pravděpodobnost správného výběru tématu, detailu zpracování a potřebnosti vůbec. O motivovanosti zaměstnanců nemluvě. Pak nelze očekávat, že se taková investice do vzdělání projeví zlepšením kompetencí zaměstnanců. Ideálním a léty prověřeným způsobem je využívání kompetenčního modelu, který je schopen taková data pro HR doručovat.

3) Nekupujte prefabrikované kurzy

Nikdo nezná prostředí, ve kterém se pohybují vaši zaměstnanci, lépe než vy. Každá firma je jiná. Má jiné prostředí, jiné lidi, jiné zákazníky, jiné problémy, se kterými se potýkají. A pokud zaměstnancům (potažmo firmě samotné) chceme pomoci ve zkvalitnění jejich úrovně kompetencí, pak jim logicky nemůžeme doručovat rozvojovou aktivitu, jejíž obsah je používán identicky pro různé firmy, různé lidi. Tlačte dodavatele vzdělávání k přizpůsobení jejich lektorských aktivit na míru potřebám, které ve firmách máte. Využívejte toho, že je na trhu “přetlak”, chtějte pro své lidi víc. Když budete vědět, co chcete (viz bod 2), snadno můžete modelovat i zadání pro školitele.


4) Zajímejte se o kvalitu lektorů, chtějte vidět demo hodiny

Nenechte se ukolébat referencemi. Nenechte se zmást nízkou cenou. Zkoušejte, chtějte demo hodiny, kde podrobíte lektory zatěžkávací zkoušce. Má to jediný cíl - najít takové školitele, kteří se budou u “vašich lidí” soustředit na maximalizaci přenosu znalostí do dovedností. Nejde o to jen “odškolit”, jde o přínos pro trénované.


5) Sledujte reálný přínos vzdělávání

Pokud nesledujeme přínos vzdělávání a chápeme-li vzdělávání jako investici, pak nejsme pravděpodobně zodpovědní hospodáři. Ti totiž takto neriskují. Pokud se skutečně zajímáme o přínos vložených peněz do vzdělávání, potom je nutné se zajímat také o jejich návratnost. Zde opět platí, že je skvělým a efektivním pomocníkem kompetenční modeling. Pokud je správně nastaven (a to není zas takový problém), celým procesem plánování, výběru a dopadu vzdělávání vás poměrně lehce provede.

Chcete s nastavením efektivního vzdělávání ve firmě pomoci?

Ozvěte se 👉 @

Milan Rataj
Customer Happiness Lead
Spojme se na Linkedinu! 🤗