Ve Sloneekovi můžete pracovat s velkým množstvím objektů, přičemž toto množství roste lineárně s počtem uživatelů, které máte v aplikaci zavedené. A ti jsou zase odvislí od velikosti vaší firmy. Takže není náhoda, že čím větší firma, tím více dat a tím vyšší potřeba všechny objekty, které ve Sloneekovi máte, nějak kategorizovat, rozdělit, rozřadit.

Uživatelé

Kategorizace uživatelů je ve Sloneekovi realizován prostřednictvím tří nejdůležitějších parametrů.

Každý uživatel patří do týmu, což mu automaticky nastavuje nadřízené manažery, supervisory a další role, které jsou definovány na úrovni týmu. Týmem je rovněž definována množina nejbližších kolegů, které pak uživatel může vidět ve svém kalendáři událostí. Zařazení uživatele do týmu se odehrává na záložce týmy:

Případně můžete příslušnost uživatele k týmu nastavit přímo na jeho osobní kartě:

Pro další stupeň rychlé kategorizace můžete použít štítky. Je to analogie klasických papírových  “lepíků”, které můžete přilepit na libovolného uživatele:

Štítky, nebo také jim říkáme “tagy”, jsou globální kategorie, které administrátoři spravují v samostatné sekci v nastavení aplikace. Štítky jsou užitečné například pro vyfiltrování pouze určitých uživatelů, se kterými potřebujete provést nějakou administrátorskou akci, třeba je poslat na školení. Za tím účelem si můžeme třeba vyfiltrovat uživatele s konkrétním štítkem:

A když jsme u kategorizace a vyhledávání, určitě stojí za to zmínit, že ve všech tabulkách - přehledech i reportech, je možné nadefinovat vlastní pořadí sloupců, skrytí vybraných sloupců, přišpendlení, nastavení filtru a řazení. A to si pak můžeme uložit, takže příště stačí pouze načíst konfiguraci pohledu a hned vidíte data v přesně stejném formátu jako posledně:

Podle štítků můžete stejným způsobem kategorizovat také záznamy v reportech, takže si můžete snadno vygenerovat report pouze juniorů, seniorů, Pražáků, Ostraváků, atd. (Pro vyloučení všech pochybností nutno dodat, že Brňáci 🏰 by fungovali také 😂 ❤️.)

Zatím poslední možností kategorizace uživatelů jsou Vlastní pole. Ty si můžete vytvářet v rámci samostatné sekce Vlastní pole v nastavení aplikace:

Nebo je můžete vytvářet a rovnou i plnit daty přímo v editaci konkrétního uživatele:

Možná si říkáte, čím se liší Štítky od Vlastních polí? V zásadě jsou si velice podobné, ale rozdíl je v tom, že Vlastní pole je proměnná, do které můžete na úrovni uživatele vložit hodnotu. Je to ideální pomůcka pro ukládání rozšířených informací o uživatelích, na které nemáte vytvořená pevná pole od nás. Také zde můžete vytvářet Vlastní pole typu připomínky, které následně hlídají důležitá data - typicky platnost školení a povinných certifikátů.

Pomůcky

Pro pomůcky, druhou nejhojnější skupinu objektů v aplikaci, můžete použít Kategorie pomůcek. Najdete je v nastavení aplikace, a jedná se o globální kategorie které můžete nastavit libovolné pomůcce a podle této kategorie následně s pomůckami pracovat.

Další možností kategorizace pomůcek je Vlastní pole pomůcek. Najdete ho v sekci, která je společná pro vytváření vlastních polí pro uživatele a pomůcky. Vytvoření vlastního pole pro pomůcku je stejné jako v případě uživatele, jen vyberete jiný typ číselníku:


Na závěr je dobré připomenout, že nastavení kategorizace pomůcek provádí buď administrátoři, nebo uživatelé se speciální rolí Správce pomůcek.

Ostatní

Tímto přehledem jsme zdaleka nevyčerpali všechny možnosti kategorizace, které Sloneek nabízí, ale prošli jsme si principy, které se analogicky dají, nebo v příštích verzích aplikace budou dát využít pro dokumenty, události a další objekty. Pokud byste potřebovali nějakou kategorizace ve vývoji upřednostnit, jsme tu pro vás!